Onderbouw 2016-12-13T02:01:26+00:00

Integraal in Balans is een economiemethode voor leerlingen in de onderbouw van havo en vwo

De stof is verdeeld over drie modules met elk samenhangende onderwerpen:

Elke module is een afgerond geheel. De modules zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken. Dit geeft keuzevrijheid en maakt een flexibele afstemming op het beschikbare aantal uren mogelijk.

Een module bestaat uit een leeropgavenboek met drie hoofdstukken die verdeeld zijn in vijf paragrafen. De theorie in elke paragraaf wordt gevolgd door opgaven waarin de vaardigheden – onthouden, begrijpen, toepassen en analyseren – duidelijk herkenbaar zijn aangegeven. De opgaven bevatten veel contexten en bronnenmateriaal. De opgaven nemen in moeilijkheidsgraad toe en de laatste opgave van een paragraaf is een verdiepingsopgave waarin elementen uit de hele paragraaf aan de orde komen en waarbij een leerling diverse vaardigheden zal moeten combineren om de opgave correct te kunnen uitwerken.
Niveau differentiatie is zo eenvoudig aan te brengen.

Elk hoofdstuk eindigt met een begrippenlijst en herhalingsopgaven. Bij de herhalingsopgaven is de paragraaf vermeld. Dat maakt deze opgaven ook geschikt als zelftoets of diagnostische test.

De modules geven een goede voorbereiding op de vakken economie en bedrijfseconomie in de bovenbouw van havo en vwo. Door de variëteit aan onderwerpen is er ook een sterke aansluiting en herkenning met gebeurtenissen in het dagelijks leven, zowel in het nu als in de toekomst.