• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indeling Economie Integraal voor havo en vwo bovenbouw.

Economie Integraal havo en vwo zijn compleet en afgestemd op het examenprogramma. De havo- en vwo-editie hebben dezelfde (hoofd)indeling, maar beide edities zijn uniek en los van elkaar geschreven. De opbouw volgt het examenprogramma en is conceptgestuurd met contexten in de opgaven. We hebben de volledige methode tot op begripsniveau gestructureerd en gemetadateerd. Hierdoor is adaptieve oefening mogelijk.

Opbouw Economie Integraal havo en vwo

Ieder concept wordt in een of meerdere hoofdstukken behandeld. Ieder hoofdstuk begint met een introductie van de te behandelen stof. Er is een hoofdvraag en een aantal deelvragen die in de verschillende paragrafen besproken worden. Voor havo is er ook een startopdracht.

In een paragraaf wisselen theorie, voorbeelden en doen elkaar af. Meestal beginnen we met een stukje theorie, voorbeelden, enz. Aan het einde van de paragraaf zijn opgaven over de in de paragraaf behandelde stof opgenomen.

Na de laatste paragraaf is een samenvatting opgenomen waarin de in de hoofdstukintroductie besproken deelvragen worden beantwoord. Na de samenvatting worden kort de belangrijkste nieuwe begrippen gegeven.

Het hoofdstuk eindigt met Op weg naar het examen. Dit zijn langere opgaven op examenniveau over het hele hoofdstuk en voorgaande kennis van het concept. Hierdoor werkt een leerling gericht naar het examen toe.

Heldere structuur en maximale vrijheid

Economie Integraal is volledig afgestemd op het examenprogramma Economie en de meest recente syllabus. De methode is sterk gestructureerd met helder taalgebruik en concrete leerdoelen. Het gebruik van beeld bevordert het begrip van de stof. Vanaf het eerste hoofdstuk is examentraining opgenomen voor een optimale examenvoorbereiding.

Er is een grote vrijheid om het economisch onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Economie Integraal is op iedere manier inzetbaar. Volledig klassikaal, volledige zelfstudie, volledig op papier, volledig digitaal en iedere mogelijk combinatie is mogelijk. Vrijheid staat voorop.
In de leeropgavenboeken zijn per paragraaf opgaven over de leerstof opgenomen. Daarnaast is er bij ieder hoofdstuk een examentraining aan het einde van het hoofdstuk opgenomen. Zo werkt iedere leerling gericht naar het examen.

Alle opgaven zijn voorzien van een taxonomie volgens de beheersingsniveau van Bloom.

Memoriseren

Kennis van de (economische) begrippen.

Begrijpen

Kennis van economische verbanden, redeneringen en/of structuren

Toepassen

Het kunnen gebruiken van kennis in een gegeven situatie. Laten zien op welke wijze de begrippen, verbanden, theorieën, modellen een rol spelen in de gegeven context.

Analyseren, evalueren en creëren

Bronnen interpreteren om vervolgens een selectie te maken van de gegevens die er toe doen/samenhang te ontdekken in deze bronnen. Vervolgens een afgewogen en beargumenteerde conclusie trekken op basis van de analyse. Het gaat hierbij om de te maken afweging,

Of een afgewogen en beargumenteerd product opleveren op grond van criteria en standaarden (betoog).

Hoofdstukindeling vwo

Concepten Schaarste en Ruil (domein B en C)

Hoofdstuk 1 Schaarste en welvaart
1.1 Inkomen en welvaart
1.2 Schaarste en kiezen
1.3 Arbeidsdeling en ruil
1.4 Ruilen en geld

Concept Markt (domein D)

2 Consumentengedrag
2.1 Betalingsbereidheid en vraaglijn
2.2 Vraagbepalende factoren
2.3 Prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid
2.4 Inkomenselasticiteit

3 Producentengedrag
3.1 Kosten en omzet
3.2 Break-evenanalyse
3.3 Maximale winst
3.4 Prijs, aanbod en producentensurplus

4 Volledige mededinging
4.1 Marktvorm volledige mededinging
4.2 Marktevenwicht en prijsontwikkeling
4.3 Marktevenwicht en bedrijfsevenwicht
4.4 Het economisch surplus en volledige mededinging

5 Economische macht
5.1 Economische machtsvorming en marktvormen
5.2 Monopolie
5.3 Monopolistische concurrentie en oligopolie

6 De overheid grijpt in
6.1 Waarom grijpt de overheid in?
6.2 Maximumprijzen en minimumprijzen
6.3 Heffingen en subsidies
6.4 Overig overheidsingrijpen

Concept Samenwerken en onderhandelen (domein F)

7 Samenwerken
7.1 Het gevangenendilemma
7.2 Langetermijnrelaties
7.3 Prijzenoorlog
7.4 Wanneer is overheidsregulering noodzakelijk?

8 Onderhandelen
8.1 Onderhandelingsvoorwaarden
8.2 Loonvorming

Concept Ruilen over de tijd (domein E)

9 Intertemporele ruil: gezinnen
9.1 Jong geleerd, oud gedaan
9.2 Sparen en lenen
9.3 Kopen of huren?
9.4 De oudedagsvoorziening

10 Intertemporele ruil: de collectieve sector
10.1 De collectieve sector
10.2 Inkomsten van de collectieve sector
10.3 Uitgaven van de collectieve sector
10.4 EMU-saldo en schuld

Concept Risico en informatie (domein G)

11 Risico en verzekeren
11.1 Risicoaversgedrag en verzekeren
11.2 Moral hazard en averechtse selectie
11.3 Particuliere verzekeringen
11.4 Sociale zekerheid

12 Risico, beleggen en ondernemen
12.1 Beleggen in aandelen
12.2 Beleggen in obligaties
12.3 Ondernemingen en risico
12.4 Principaal-agentrelatie

Concept Welvaart en groei (domein H)

13 Inkomen en groei
13.1 Productie en inkomen
13.2 Kringloop en nationale boekhouding
13.3 Economische groei
13.4 Economische groei en welvaart

14 Verdelingsvraagstukken
14.1 Het meten van de inkomensverdeling
14.2 Nivellering en denivellering
14.3 Overheidsingrijpen in de inkomensverdeling

Concept Goede tijden, slechte tijden (domein I)

15 Conjunctuur
15.1 Conjuncturele verschijnselen
15.2 Het keynesiaanse model
15.3 Het IS-MB-GA-model
15.4 Conjunctuurbeleid

16 Werk en werkloosheid
16.1 Beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid
16.2 Oorzaken van de werkloosheid
16.3 Arbeidsmarkt en lonen

17 Monetaire zaken
17.1 Inflatie en deflatie
17.2 Oorzaken van inflatie en deflatie
17.3 Soorten geld, geldschepping en banken
17.4 Monetair beleid

18 Economie internationaal
18.1 De betalingsbalans
18.2 Internationale handel
18.3 Wisselkoersen
18.4 Europese samenwerking

Hoofdstukindeling havo, 2e druk

Concepten Schaarste en Ruil (domein B en C)

Hoofdstuk 1 Schaarste en welvaart
1.1 Inkomen en welvaart
1.2 Schaarste en kiezen
1.3 Arbeidsverdeling, welvaart en ruil
1.4 Ruilen en geld
1.5 Vreemd geld

Concept Markt (domein D)

Hoofdstuk 2 Consumentengedrag
2.1 Consumentensurplus en vraaglijn
2.2 Verandering van de vraag
2.3 Prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid
2.4 Inkomenselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid

Hoofdstuk 3 Producentengedrag
3.1 Omzet en kosten
3.2 Break-evenanalyse
3.3 Maximale winst
3.4 Prijs, aanbod en producentensurplus
 
Hoofdstuk 4 Volledige mededinging
4.1 Marktvorm volledige mededinging
4.2 Evenwichtsprijs en -hoeveelheid
4.3 Marktevenwicht en bedrijfsevenwicht
4.4 Optimale allocatie bij volledige mededinging
 
Hoofdstuk 5 Economische macht
5.1 Economische machtsvorming
5.2 Monopolie
5.3 Monopolistische concurrentie en oligopolie
 
Hoofdstuk 6 Overheidsingrijpen
6.1 Overheidsingrijpen
6.2 Maximumprijs
6.3 Minimumprijs
6.4 Indirecte belastingen en subsidies
6.5 Overig overheidsingrijpen

Concept Samenwerken en onderhandelen (domein F)

Hoofdstuk 7 Samenwerken
7.1 Het gevangenendilemma
7.2 Prijzenoorlog of samenwerken
7.3 Dwang bij collectieve producten
7.4 Emotie en economie

Hoofdstuk 8 Onderhandelen
8.1 Onderhandelen
8.2 Arbeidsovereenkomst en overheidsingrijpen
8.3 Gevangendillemma bij loononderhandelingen
8.4 Loonstarheid op de arbeidsmarkt

Concept Risico en informatie (domein G)

Hoofdstuk 9 Risico en verzekeren
9.1 Risicoaversgedrag en verzekeren
9.2 Moral hazard en averechtse selectie
9.3 Particuliere verzekeringen
9.4 Sociale zekerheid in Nederland
9.5 Sociale verzekeringen en voorzieningen

Concept Ruilen over de tijd (domein E)

Hoofdstuk 10 Intertemporele ruil gezinnen
10.1 Jong geleerd, oud gedaan
10.2 Werken of studeren
10.3 Sparen, beleggen en lenen
10.4 Huren of kopen
10.5 Ouderdomspensioen

Hoofdstuk 11 Intertemporele ruil overheid
11.1 Collectieve en particuliere sector
11.2 Begroting en schuld collectieve sector
11.3 Loon- en inkomstenbelasting
11.4 Btw, accijnzen en autobelastingen

Concept Welvaart en groei (domein H)

Hoofdstuk 12 Inkomen en groei
12.1 Binnenlands inkomen en product
12.2 Kringloop bestedingen
12.3 Economische groei
12.4 Groen bbp, Human Development Index, Happiness Index en mvo

Hoofdstuk 13 Inkomensverdeling
13.1 Inkomensbronnen en -verschillen
13.2 Lorenzcurve
13.3 Nivellering, denivellering en overheidsbeleid

Concept Goede tijden, slechte tijden (domein I)

Hoofdstuk 14 Structuur en conjunctuur
14.1 Structuur en productiecapaciteit
14.2 Conjunctuur en bestedingen
14.3 Conjunctuur- en structuurbeleid overheid

Hoofdstuk 15 Werk en werkloosheid
15.1 Beroepsbevolking en werkgelegenheid Nederland
15.2 Werkloosheid in Nederland
15.3 Conjuncturele en structurele werkloosheid
15.4 Oplossingen werkloosheid
15.5 Gespannen arbeidsmarkt

Hoofdstuk 16 Inflatie en monetair beleid
16.1 Meting en gevolgen inflatie en deflatie
16.2 Oorzaken van inflatie en deflatie
16.3 Monetair beleid

Hoofdstuk 17 Economie internationaal
17.1 Nederland in de wereld
17.2 Protectie, vrijhandel en globalisering
17.3 Europese integratie

ISBN's Economie Integraal vwo, 3de druk

Fysieke boeken
9789462874695 Economie Integraal vwo leeropgavenboek 1
9789462874701 Economie Integraal vwo antwoordenboek 1
9789462874718 Economie Integraal vwo leeropgavenboek 2
9789462874725 Economie Integraal vwo antwoordenboek 2
9789462874749 Economie Integraal vwo leeropgavenboek 3
9789462874732 Economie Integraal vwo antwoordenboek 3

Adaptieve oefening
9789462874817 Economie Integraal digitale oefening vwo (bij alle delen)

Digitaal boekvervangend
9789462874756 A4L-Economie Integraal vwo leeropgavenboek 1
9789462874763 A4L-Economie Integraal vwo antwoordenboek 1
9789462874770 A4L-Economie Integraal vwo leeropgavenboek 2
9789462874787 A4L-Economie Integraal vwo antwoordenboek 2
9789462874794 A4L-Economie Integraal vwo leeropgavenboek 3
9789462874800 A4L-Economie Integraal vwo antwoordenboek 3

ISBN's Economie Integraal vwo, 2de druk

Fysieke boeken
9789462873636 Economie Integraal vwo leeropgavenboek 1
9789462873643 Economie Integraal vwo antwoordenboek 1
9789462873650 Economie Integraal vwo leeropgavenboek 2
9789462873667 Economie Integraal vwo antwoordenboek 2
9789462873674 Economie Integraal vwo leeropgavenboek 3
9789462873681 Economie Integraal vwo antwoordenboek 3

Adaptieve oefening
9789462873810 Economie Integraal digitale oefening vwo (bij alle delen)

Digitaal boekvervangend app4learning
9789462873698 A4L-Economie Integraal vwo leeropgavenboek 1
9789462873704 A4L-Economie Integraal vwo antwoordenboek 1
9789462873711 A4L-Economie Integraal vwo leeropgavenboek 2
9789462873728 A4L-Economie Integraal vwo antwoordenboek 2
9789462873735 A4L-Economie Integraal vwo leeropgavenboek 3
9789462873742 A4L-Economie Integraal vwo antwoordenboek 3

ISBN's Economie Integraal havo, 2de druk

Fysieke boeken
9789462873827 Economie Integraal havo leeropgavenboek 1
9789462873834 Economie Integraal havo antwoordenboek 1
9789462873841 Economie Integraal havo leeropgavenboek 2
9789462873858 Economie Integraal havo antwoordenboek 2

Adaptieve oefening
9789462873940 Economie Integraal digitale oefening havo (bij alle delen)

Digitaal boekvervangend app4learning
9789462873865 A4L-Economie Integraal havo leeropgavenboek 1
9789462873872 A4L-Economie Integraal havo antwoordenboek 1
9789462873889 A4L-Economie Integraal havo leeropgavenboek 2
9789462873896 A4L-Economie Integraal havo antwoordenboek 2
Indeling Economie Integraal havo en vwo, 1ste druk

Hoofdstukindeling vwo, 1e druk

Concepten Schaarste en Ruil (domein B en C)

Hoofdstuk 1 Schaarste en welvaart

Concept Markt (domein D)

Hoofdstuk 2 Consumentengedrag
Hoofdstuk 3 Producentengedrag
Hoofdstuk 4 Volledige mededinging
Hoofdstuk 5 Economische macht
Hoofdstuk 6 De overheid grijpt in

Concept Samenwerken onderhandelen (domein F)

Hoofdstuk 7 Samenwerken
Hoofdstuk 8 Onderhandelen

Concept Ruilen over de tijd (domein E)

Hoofdstuk 9 Intertemporele ruil: gezinnen
Hoofdstuk 10 Intertemporele ruil: de collectieve sector

Concept Risico en informatie (domein G)

Hoofdstuk 11 Risico en verzekeren
Hoofdstuk 12 Risico, beleggen en ondernemen

Concept Welvaart en groei (domein H)

Hoofdstuk 13 Inkomen en groei
Hoofdstuk 14 Inkomensverdeling

Concept Goede tijden, slechte tijden (domein I)

Hoofdstuk 15 Conjunctuur
Hoofdstuk 16 Werk en werkloosheid
Hoofdstuk 17 Monetaire zaken
Hoofdstuk 18 Economie Internationaal

Hoofdstukindeling havo, 1e druk

Concepten Schaarste en Ruil (domein B en C)

Hoofdstuk 1 Schaarste en welvaart

Concept Markt (domein D)

Hoofdstuk 2 Consumentengedrag
Hoofdstuk 3 Producentengedrag
Hoofdstuk 4 Volledige mededinging
Hoofdstuk 5 Economische macht
Hoofdstuk 6 Overheidsingrijpen

Concept Samenwerken en onderhandelen (domein F)

Hoofdstuk 7 Samenwerken
Hoofdstuk 8 Onderhandelen

Concept Ruilen over de tijd (domein E)

Hoofdstuk 9 Intertemporele ruil gezinnen
Hoofdstuk 10 Intertemporele ruil overheid

Concept Risico en informatie (domein G)

Hoofdstuk 11 Risico en verzekeren
Hoofdstuk 12 Risico, beleggen en ondernemen

Concept Welvaart en groei (domein H)

Hoofdstuk 13 Inkomen en groei
Hoofdstuk 14 Inkomensverdeling

Concept Goede tijden, slechte tijden (domein I)

Hoofdstuk 15 Structuur en conjunctuur
Hoofdstuk 16 Werk en werkloosheid
Hoofdstuk 17 Inkomen en koopkracht
Hoofdstuk 18 Economie Internationaal

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.