• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indeling Economie Integraal voor havo en vwo bovenbouw.

Economie Integraal havo en vwo zijn compleet en afgestemd op het examenprogramma. De havo- en vwo-editie hebben dezelfde (hoofd)indeling, maar beide edities zijn uniek en los van elkaar geschreven. De opbouw volgt het examenprogramma en is conceptgestuurd met contexten in de opgaven. We hebben de volledige methode tot op begripsniveau gestructureerd en gemetadateerd. Hierdoor is adaptieve oefening mogelijk.

Opbouw Economie Integraal havo en vwo

Ieder concept wordt in een of meerdere hoofdstukken behandeld. Ieder hoofdstuk begint met een introductie van de te behandelen stof. Er is een hoofdvraag en een aantal deelvragen die in de verschillende paragrafen besproken worden. Voor havo is er ook een startopdracht.

In een paragraaf wisselen theorie, voorbeelden en doen elkaar af. Meestal beginnen we met een stukje theorie, voorbeelden, enz. Aan het einde van de paragraaf zijn opgaven over de in de paragraaf behandelde stof opgenomen.

Na de laatste paragraaf is een samenvatting opgenomen waarin de in de hoofdstukintroductie besproken deelvragen worden beantwoord. Na de samenvatting worden kort de belangrijkste nieuwe begrippen gegeven.

Het hoofdstuk eindigt met Op weg naar het examen. Dit zijn langere opgaven op examenniveau over het hele hoofdstuk en voorgaande kennis van het concept. Hierdoor werkt een leerling gericht naar het examen toe.

Indeling Economie Integraal havo en vwo

Hoofdstukindeling vwo, 1e druk

Concepten Schaarste en Ruil (domein B en C)

Hoofdstuk 1 Schaarste en welvaart

Concept Markt (domein D)

Hoofdstuk 2 Consumentengedrag
Hoofdstuk 3 Producentengedrag
Hoofdstuk 4 Volledige mededinging
Hoofdstuk 5 Economische macht
Hoofdstuk 6 De overheid grijpt in

Concept Samenwerken onderhandelen (domein F)

Hoofdstuk 7 Samenwerken
Hoofdstuk 8 Onderhandelen

Concept Ruilen over de tijd (domein E)

Hoofdstuk 9 Intertemporele ruil: gezinnen
Hoofdstuk 10 Intertemporele ruil: de collectieve sector

Concept Risico en informatie (domein G)

Hoofdstuk 11 Risico en verzekeren
Hoofdstuk 12 Risico, beleggen en ondernemen

Concept Welvaart en groei (domein H)

Hoofdstuk 13 Inkomen en groei
Hoofdstuk 14 Inkomensverdeling

Concept Goede tijden, slechte tijden (domein I)

Hoofdstuk 15 Conjunctuur
Hoofdstuk 16 Werk en werkloosheid
Hoofdstuk 17 Monetaire zaken
Hoofdstuk 18 Economie Internationaal

Hoofdstukindeling havo, 1e druk

Concepten Schaarste en Ruil (domein B en C)

Hoofdstuk 1 Schaarste en welvaart

Concept Markt (domein D)

Hoofdstuk 2 Consumentengedrag
Hoofdstuk 3 Producentengedrag
Hoofdstuk 4 Volledige mededinging
Hoofdstuk 5 Economische macht
Hoofdstuk 6 Overheidsingrijpen

Concept Samenwerken onderhandelen (domein F)

Hoofdstuk 7 Samenwerken
Hoofdstuk 8 Onderhandelen

Concept Ruilen over de tijd (domein E)

Hoofdstuk 9 Intertemporele ruil gezinnen
Hoofdstuk 10 Intertemporele ruil overheid

Concept Risico en informatie (domein G)

Hoofdstuk 11 Risico en verzekeren
Hoofdstuk 12 Risico, beleggen en ondernemen

Concept Welvaart en groei (domein H)

Hoofdstuk 13 Inkomen en groei
Hoofdstuk 14 Inkomensverdeling

Concept Goede tijden, slechte tijden (domein I)

Hoofdstuk 15 Structuur en conjunctuur
Hoofdstuk 16 Werk en werkloosheid
Hoofdstuk 17 Inkomen en koopkracht
Hoofdstuk 18 Economie Internationaal
In de leeropgavenboeken zijn per paragraaf opgaven over de leerstof opgenomen. Daarnaast is er bij ieder hoofdstuk een examentraining aan het einde van het hoofdstuk opgenomen. Zo werkt iedere leerling gericht naar het examen.

Alle opgaven zijn voorzien van een taxonomie volgens de beheersingsniveau van Bloom.

Memoriseren

Kennis van de (economische) begrippen.

Begrijpen

Kennis van economische verbanden, redeneringen en/of structuren

Toepassen

Het kunnen gebruiken van kennis in een gegeven situatie. Laten zien op welke wijze de begrippen, verbanden, theorieën, modellen een rol spelen in de gegeven context.

Analyseren, evalueren en creëren

Bronnen interpreteren om vervolgens een selectie te maken van de gegevens die er toe doen/samenhang te ontdekken in deze bronnen. Vervolgens een afgewogen en beargumenteerde conclusie trekken op basis van de analyse. Het gaat hierbij om de te maken afweging,

Of een afgewogen en beargumenteerd product opleveren op grond van criteria en standaarden (betoog).

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2020 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.