• 0165 548824
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Integraal in Balans, economie voor onderbouw havo en vwo

Integraal in Balans is voor economie onderbouw voor havo en vwo. Kenmerkend is de flexibiliteit door de modulaire opbouw. Voor elk aantal lesuren zijn er keuzemogelijkheden. 

Integraal in Balans

De methode geeft een goede voorbereiding op de vakken economie en bedrijfseconomie in de bovenbouw van havo en vwo. De auteurs hebben veel ervaring, zowel voor economie als voor bedrijfseconomie. Dit geeft een optimale aansluiting op de bovenbouw. Door de variëteit aan onderwerpen is er ook een sterke aansluiting en herkenning met gebeurtenissen in het dagelijks leven, zowel in het nu als in de toekomst.

Hierna is een korte toelichting te vinden.

Doorlopende leerlijn

Er is een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw van havo en vwo met Bedrijfseconomie in Balans en Economie Integraal.

Indeling

De methode is verdeeld over drie modules met elk samenhangende onderwerpen:
 • Economie thuis met onderwerpen als consument, welvaart, recht, werk, inkomen en economische beslissingen van gezinnen;
 • Bedrijfseconomie en ondernemerschap gaat in op organisaties, marketing, kosten- en winstberekeningen, verslaggeving en ondernemerschap;
 • Economie en maatschappij met de nadruk op markt, macht, overheid en internationale aspecten.

Elke module is een afgerond geheel. De modules zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken. Dit geeft keuzevrijheid en maakt een flexibele afstemming op het beschikbare aantal uren mogelijk.

Opbouw

Elke module bestaat uit een leeropgavenboek met drie hoofdstukken die verdeeld zijn in vijf paragrafen. De theorie in elke paragraaf wordt gevolgd door opgaven waarin de vaardigheden – onthouden, begrijpen, toepassen en analyseren – duidelijk herkenbaar zijn aangegeven. De opgaven bevatten veel contexten en bronnenmateriaal. De opgaven nemen in moeilijkheidsgraad toe en de laatste opgave van een paragraaf is een verdiepingsopgave waarin elementen uit de hele paragraaf aan de orde komen en waarbij een leerling diverse vaardigheden zal moeten combineren om de opgave correct uit te werken. Niveaudifferentiatie is zo eenvoudig aan te brengen.

Elk hoofdstuk eindigt met een begrippenlijst en herhalingsopgaven. Bij de herhalingsopgaven is de paragraaf vermeld. Dat maakt deze opgaven ook geschikt als zelftoets of diagnostische test.

Arrangement: meer mogelijkheden

Van Integraal in Balans zijn twee varianten beschikbaar. De ene variant bestaat uit de drie losse modules in de vorm van drie leeropgavenboeken, deze variant is ook geschikt voor scholen met weinig lesuren. De andere variant bestaat uit een theorieboek en een opgavenboek. In het theorieboek is de theorie van de drie losse modules achter elkaar geplaatst; idem voor het opgavenboek. Deze variant is geschikt voor docenten met meer lesuren of docenten die het prettiger vinden om de theorie en opgaven naast elkaar te kunnen leggen.

Economie thuis

Hoofdstuk 1 Consument en welvaart
Hoofdstuk 2 Werk en inkomen
Hoofdstuk 3 Het huishouden

Bedrijfseconomie en ondernemerschap

Hoofdstuk 1 Organisatie en marketing
Hoofdstuk 2 Winst en verslaggeving
Hoofdstuk 3 Kiezen voor ondernemerschap

Economie en maatschappij

Hoofdstuk 1 Markt en macht
Hoofdstuk 2 Overheid en sociale zekerheid
Hoofdstuk 3 Economie internationaal

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.
In de boeken zijn per paragraaf opgaven over de leerstof opgenomen. Aan het einde van het hoofdstuk staan herhalings- en integratieopgaven.

Alle opgaven zijn voorzien van een taxonomie volgens de beheersingsniveau van Bloom.

Memoriseren

Kennis van de (economische) begrippen.

Begrijpen

Kennis van economische verbanden, redeneringen en/of structuren

Toepassen

Het kunnen gebruiken van kennis in een gegeven situatie. Laten zien op welke wijze de begrippen, verbanden, theorieën, modellen een rol spelen in de gegeven context.

Analyseren, evalueren en creëren

Bronnen interpreteren om vervolgens een selectie te maken van de gegevens die er toe doen/samenhang te ontdekken in deze bronnen. Vervolgens een afgewogen en beargumenteerde conclusie trekken op basis van de analyse. Het gaat hierbij om de te maken afweging,

Of een afgewogen en beargumenteerd product opleveren op grond van criteria en standaarden (betoog).

Digitaal

Voor de digitale versie van de boeken maken we gebruik van het leerplatform Schooltas. In Schooltas is het mogelijk om zelf 'verrijkingen' toe te voegen (bijvoorbeeld eigen materiaal of filmpjes). Als leerlingen ook met Schooltas werken is het mogelijk om ingeleverde opdrachten en toetsen gelijk digitaal na te kijken.

Voor de digitale oefening is samen met het platform Drillster voor Integraal in Balans een online-leeromgeving waarin leerlingen adaptief en gepersonaliseerd kunnen oefenen met directe feedback en tips. Drillster is een slimme app die helpt om kennis te ontwikkelen, te borgen en te onderhouden. Een uniek algoritme legt de basis voor een gepersonaliseerd leerpad.

Het werkt als volgt:
1

Opdrachten via web en/of app

Hiermee wordt gemeten welke onderdelen van de leerstof al beheerst worden, en welke nog niet.
2

Feedback

Na het beantwoorden van vragen, wordt direct feedback gepresenteerd. Dit versterkt het leereffect.
3

Slimme herhaling

Het unieke algoritme bepaalt de volgorde en frequentie van de leerstof. Van opgaven die incorrect worden beantwoord, worden soortgelijke opgaven vaker herhaald dan elementen die wel correct worden beantwoord. Zo leer je makkelijker en onthoud je beter.
4

Kennis onderhouden

Het algoritme berekent hoe en wanneer kennis wegzakt als deze niet onderhouden wordt. Het is mogelijk om het systeem de leerling/student automatisch een bericht te laten sturen, net voordat belangrijke kennis dreigt weg te zakken. Zo is iedere leerling altijd optimaal voorbereid op een toets of examen.
Nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan gelijk contact met ons op.

Docentenmateriaal en -ondersteuning

Voor de docent is een docentenhandleiding verkrijgbaar met de uitwerkingen van de zelftoetsen, eindtermenverantwoording, voorbeeldpta’s, studielasturenoverzichten enz.

Het docentenmateriaal (ook toegang tot de docentenpagina) is uitsluitend via ons aan te vragen.

Docentenpagina

Het digitale deel bestaat onder andere uit:

 • toegang tot de digiboeken van elk boek;
 • toegang tot de toetsen en oefenbank met daarin twee toetsen per hoofdstuk;
 • animaties waaronder powerpoints;
 • praktische mededelingen.

ISBN's Integraal in Balans

Tweede editie
Fysieke modules
9789462874046  Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Economie thuis
9789462874053  Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Bedrijfseconomie en Ondernemerschap
9789462874060  Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Economie en Maatschappij

Fysieke totaalversie
9789462874077 Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Totaal theorieboek
9789462874084 Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Totaal opgavenboek
9789462874091 Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Totaal
antwoordenboekboek

Digitale oefening en rekenvaardigheid
9789462874411 Integraal in Balans onderbouw digitale oefening (bij alle modules + rekenvaardigheden)

Digitale modules
9789462874350 A4L- Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Economie thuis
9789462874367 A4L- Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Bedrijfseconomie en Ondernemerschap
9789462874374 A4L- Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Economie en Maatschappij

Digitale totaalversie
9789462874381 A4L- Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Totaal theorieboek
9789462874398 A4L- Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Totaal opgavenboek
9789462874404 A4L- Integraal in Balans onderbouw havo/vwo Totaal antwoordenboekboek

Eerste editie
Fysiek losse modules
 • 9789462871618 Module Economie thuis leeropgavenboek
 • 9789462871632 Module Bedrijfseconomie en Ondernemerschap leeropgavenboek
 • 9789462871656 Module Economie en Maatschappij leeropgavenboek
Fysiek totaalversie
 • 9789462872059 (Bedrijfs)economie onderbouw Totaal theorieboek
 • 9789462872066 (Bedrijfs)economie onderbouw Totaal opgavenboek
 • 9789462871663 (Bedrijfs)economie onderbouw Totaal antwoordenboek
Adaptieve en gepersonaliseerde oefening
 • 9789462872165 (Bedrijfs)economie onderbouw voor alle modules + rekenvaardigheden
Digitaal losse modules
 • 9789462871670 E-Economie thuis leeropgavenboek             
 • 9789462871694 E-Bedrijfseconomie en Ondernemerschap leeropgavenboek
 • 9789462871717 E-Economie en Maatschappij leeropgavenboek
Digitaal totaalversie 
 • 9789462872073 E-(Bedrijfs)economie onderbouw havo/vwo theorieboek
 • 9789462872080 E-(Bedrijfs)economie onderbouw havo/vwo opgavenboek
 • 9789462871724 E-(Bedrijfs)economie onderbouw havo/vwo antwoordenboek

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.