• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Economie Integraal vmbo

Economie Integraal vmbo is economie voor de onder- en bovenbouw van alle leerwegen binnen het vmbo.

Economie Integraal vmbo bovenbouw

Economie integraal vmbo bovenbouw heeft de volgende uitgangspunten:
  • Compleet en afgestemd op het examenprogramma. De meest recente syllabus is gebruikt. Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 17 GT inflatie en deflatie.
  • De indeling volgt het examenprogramma met ook aandacht voor se-stof. De hoofdindeling is voor GT I Consument en Consumptie (ECK 4), II Arbeid en productie (ECK 5), III Economie en Maatschappij met daarin ook de verrijkingsstof (ECK 6,7, EC/V/1).
  • Vanaf hoofdstuk 1 examengerichte training.
  • Gestructureerd en gemetadateerd. De volledige methode is tot op begripsniveau gemetadateerd. Hierdoor is adaptieve oefening mogelijk.
  • Zakelijke, heldere en bondige teksten met voor elke leerweg een afgestemde aanpak.
Hierna vind je een toelichting op Economie Integraal vmbo.

Opbouw

In zowel de bovenbouw als onderbouw begint ieder hoofdstuk met een introductie van de te behandelen stof en een kernvraag.

In een paragraaf wisselen theorie, voorbeelden en doen elkaar af. De paragrafen beginnen met deelvragen. Dit zijn de onderwerpen die centraal staan in de paragraaf, Elke paragraaf kent korte stukjes leerstof en afhankelijk van de leerstof informatiebronnen en voorbeelden. Na elk stukje leerstof kan worden geoefend. In de leerwerkboeken (onderbouw en B) kunnen leerlingen direct hun antwoorden schrijven, modellen invullen of elementen aanstrepen. Meestal zijn de laatste opgaven in een paragraaf van examenniveau.

Economie Integraal vmbo onderbouw

De onderbouwmethode is een kennismaking met het vak economie. Voor alle leerwegen geldt dat onderbouw voor zover de stof examenonderwerpen raakt deze volledig in lijn is met het examenprogramma en bovenbouw. Maar de teksten wijken af van bovenbouw: ze zijn op de doelgroep afgestemd en bewust geschreven door een andere auteur. Dit om te voorkomen dat een leerling in onderbouw en bovenbouw identieke teksten krijgt.

De niet-examenprogramma gerichte stof in onderbouw gaat in op praktische financiële zaken waar de leerling op zijn/haar leeftijd al mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de risico's van skimming, het belang van veilig omgaan met online betalen, enz.

Opbouw

Ieder hoofdstuk begint met een introductie van de te behandelen stof en een kernvraag.

In een paragraaf wisselen theorie, voorbeelden en doen elkaar af. De paragrafen beginnen met deelvragen. Dit zijn de onderwerpen die centraal staan in de paragraaf, Elke paragraaf kent korte stukjes leerstof en afhankelijk van de leerstof bronnen en voorbeelden. Na elk stukje kan de leerling even oefenen met een relatief korte opgave.

Elke paragraaf eindigt met een rekenblok waarin de rekenonderdelen van de paragraaf uitgebreid aan de orde komen.

Elk hoofdstuk eindigt met Test jezelf. Dit zijn geïntegreerde opgaven. Hierdoor werkt een leerling gericht naar een toets toe.

Didactiek

Vrijheid

Economie Integraal vmbo laat ruimte voor een meer klassikale benadering, maar de leerlingen kunnen er ook zelfstandig mee aan de slag. Bij nagenoeg elke paragraaf kan een docent kiezen of hij het informatiedeel, al dan niet met voorbeeld, klassikaal wil behandelen óf dat de docent (bepaalde) leerlingen gelijk zelfstandig laat werken en meer coachend optreedt om te controleren of de zelfstandige verwerking bij de leerling goed gaat. Deze opzet maakt niveaudifferentiatie binnen een klas eenvoudig mogelijk en geeft de docent ook de ruimte om aandacht te besteden aan de leerling die het op dat moment nodig heeft.

Vaardigheden

De vaardigheden zijn vooral geïmplementeerd in de verwerking van de stof en worden voortdurend herhaald zodat een bepaalde concentrische opbouw ontstaat. Samenhang van zaken komt overal terug, maar natuurlijk vooral bij de vaardigheden. Dit is dan ook structureel in de methode ingebouwd.

Zakelijke, heldere en bondige teksten

De stof is compleet en gedegen uitgelegd. Elke leerweg heeft een eigen afgestemde aanpak. Illustraties passen bij de tekst en versterken deze. Economie is een contextrijk vak. Er zijn dan ook veel informatiebronnen opgenomen. Met deze bronnen wordt wat gedaan, bijvoorbeeld in tekst, voorbeelden of in de opgaven. Dit bevordert de transfer van droge gegevens naar bruikbare en vaak herkenbare informatie voor leerlingen. Dit verlaagt de drempel bij het leren, bevordert de motivatie, vergroot het inzicht en vooral: leerlingen zien het nut ervan.

Examengerichte training

De leerling leert voor zichzelf, maar ook voor het examen. Al in een vroeg stadium naar dat examen toewerken en daardoor zich ook continu bewust zijn van dat doel kan motivatiebevorderend werken.

Vormgeving

Toenemende hoeveelheid prikkels

Leerlingen worden aan een toenemende hoeveelheid prikkels blootgesteld. We hebben gekozen voor rust en ruimte in de vormgeving. Vaste elementen die de herkenbaarheid vergroten, een vaste structuur die leidt tot een gevoel van vertrouwdheid en het daardoor eenvoudiger maakt om er zelfstandig mee te werken. Ook het consistente kleurgebruik bevordert de mogelijkheden tot zelfwerkzaamheid. Heldere maar ook 'vriendelijke' kleuren.

Rustige bladspiegel

De vormgeving is gericht op een rustige bladspiegel. Illustraties zijn functioneel. Het past bij de tekst, maar 'breekt' tekst in het geval het niet te voorkomen is dat een tekstblok wat langer is. Ten opzichte van onze havo/vwo en hoger-onderwijsboeken zijn de lettergrootte, zetbreedte en regelafstand aangepast. Vanwege de rust is ervoor gekozen de marge uitsluitend te gebruiken voor het aanduiden van een informatiebron, voorbeeld of opgave. De enige uitzondering is een bron waarvoor de volle breedte nodig is. Voor de leerlingvriendelijkheid en -duidelijkheid is het woord opgave of opdracht in de direct op de korte leerteksten volgende opgaven vervangen door de woorden Even oefenen. De woorden die belangrijk zijn, zijn in kleur en vet in de tekst gezet.

Indeling Economie Integraal vmbo GT2

Hoofdstuk 1 Consumptie
Hoofdstuk 2 Rondkomen
Hoofdstuk 3 Arbeid
Hoofdstuk 4 Bedrijf
Hoofdstuk 5 Overheid
Hoofdstuk 6 Buitenland

Indeling Economie Integraal vmbo GT3

Domein I Consument en consumptie
Hoofdstuk 1 Consumptie en geld (CE)
Hoofdstuk 2 Consument en recht (CE)
Hoofdstuk 3 Inkomensverschillen (CE)
Hoofdstuk 4 Sparen, beleggen en lenen (CE)
Hoofdstuk 5 Rondkomen (CE)
Hoofdstuk 6 Wonen (SE)
Hoofdstuk 7 Verzekeren (SE)
Domein II Arbeid en productie
Hoofdstuk 8 Arbeid en arbeidsverdeling (CE)
Hoofdstuk 9 Markt en marktvormen (CE)
Hoofdstuk 10 Omzet, kosten en winst (CE)

Indeling Economie Integraal vmbo GT4

Domein II Arbeid en productie
Hoofdstuk 11 Ondernemingsvormen (CE)
Hoofdstuk 12 Werk en werkloosheid (CE)
Hoofdstuk 13 Werknemers en werkgevers (SE)
Domein III Economie en maatschappij
Hoofdstuk 14 Collectieve sector (CE)
Hoofdstuk 15 Belastingen (CE)
Hoofdstuk 16 Sociale zekerheid (CE)
Hoofdstuk 17 Inflatie en deflatie (CE)
Hoofdstuk 18 Economie en internationaal (CE)
Hoofdstuk 19 Groei en duurzaamheid (SE)

Indeling Economie Integraal vmbo K2

Hoofdstuk 1 Consumptie
Hoofdstuk 2 Rondkomen
Hoofdstuk 3 Arbeid
Hoofdstuk 4 Bedrijf
Hoofdstuk 5 Overheid
Hoofdstuk 6 Buitenland

Indeling Economie Integraal vmbo K3

Domein I Consument en consumptie
Hoofdstuk 1 Consumptie en geld (CE)
Hoofdstuk 2 Consument en recht (CE)
Hoofdstuk 3 Inkomensverschillen (CE)
Hoofdstuk 4 Sparen, beleggen en lenen (CE)
Hoofdstuk 5 Rondkomen (CE)
Hoofdstuk 6 Wonen (SE)
Hoofdstuk 7 Verzekeren (SE)

Indeling Economie Integraal vmbo K4

Domein II Arbeid en productie
Hoofdstuk 8 Arbeid en arbeidsverdeling (CE)
Hoofdstuk 9 Omzet, kosten en winst (CE)
Hoofdstuk 10 Werk en werkloosheid (CE)
Hoofdstuk 11 Werknemers en werkgevers (SE)
Domein III Economie en maatschappij
Hoofdstuk 12 Collectieve sector (SE)
Hoofdstuk 13 Economie internationaal (CE)
Hoofdstuk 14 Groei en duurzaamheid (SE)

Indeling Economie Integraal vmbo B2

Hoofdstuk 1 Consumptie
Hoofdstuk 2 Rondkomen
Hoofdstuk 3 Arbeid
Hoofdstuk 4 Bedrijf
Hoofdstuk 5 Overheid
Hoofdstuk 6 Buitenland

Indeling Economie Integraal vmbo B3

Domein I Consument en consumptie
Hoofdstuk 1 Kopen en geld (CE)
Hoofdstuk 2 Gedrag consument (CE)
Hoofdstuk 3 Inkomen en rondkomen (CE)
Hoofdstuk 4 Sparen en lenen (CE)
Hoofdstuk 5 Wonen en verzekeren (SE)
Domein II Arbeid en productie
Hoofdstuk 6 Omzet, kosten en winst (CE)

Indeling Economie Integraal vmbo B4

Domein II Arbeid en productie
Hoofdstuk 7 Werk en werkloosheid (CE)
Hoofdstuk 8 Werknemers en werkgevers (SE)
Domein III Economie en maatschappij
Hoofdstuk 9 Collectieve sector (SE)
Hoofdstuk 10 Economie internationaal (CE)
Hoofdstuk 11 Ontwikkelingslanden (CE)
Hoofdstuk 12 Groei en duurzaamheid (SE)

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

ISBN's Economie Integraal GT

Fysieke boeken
9789462872929 Economie Integraal vmbo GT 2
9789462872936 Economie Integraal vmbo GT 3
9789462872943 Economie Integraal vmbo GT 4

Adaptieve oefening
9789462873209 Digitale oefeningen vmbo GT 2
9789462873193 Digitale oefeningen vmbo GT 3 en 4

Digitaal boekvervangend app4learning
9789462873100 A4L-Economie Integraal vmbo GT 2
9789462873117 A4L-Economie Integraal vmbo GT 3
9789462873124 A4L-Economie Integraal vmbo GT 4

Digitaal boekvervangend Schooltas
9789462873018 E-Economie Integraal vmbo GT 2
9789462873025 E-Economie Integraal vmbo GT 3
9789462873032 E-Economie Integraal vmbo GT 4

ISBN's Economie Integraal K

Fysieke boeken
9789462872950 Economie Integraal vmbo K 2
9789462872967 Economie Integraal vmbo K 3
9789462872974 Economie Integraal vmbo K 4

Adaptieve oefening
9789462873223 Digitale oefeningen vmbo K 2
9789462873216 Digitale oefeningen vmbo K 3 en 4

Digitaal boekvervangend app4learning
9789462873131 A4L-Economie Integraal vmbo K 2
9789462873148 A4L-Economie Integraal vmbo K 3
9789462873155 A4L-Economie Integraal vmbo K 4

Digitaal boekvervangend Schooltas
9789462873049 E-Economie Integraal vmbo K 2
9789462873056 E-Economie Integraal vmbo K 3
9789462873063 E-Economie Integraal vmbo K 4

ISBN's Economie Integraal B

Fysieke boeken
9789462872981 Economie Integraal vmbo B 2
9789462872998 Economie Integraal vmbo B 3
9789462873001 Economie Integraal vmbo B 4

Adaptieve oefening
9789462873247 Digitale oefeningen vmbo B 2
9789462873230 Digitale oefeningen vmbo B 3 en 4


Digitaal boekvervangend app4learning
9789462873162 A4L-Economie Integraal vmbo B 2
9789462873179 A4L-Economie Integraal vmbo B 3
9789462873186 A4L-Economie Integraal vmbo B 4


Digitaal boekvervangend Schooltas
9789462873070 E-Economie Integraal vmbo B 2
9789462873087 E-Economie Integraal vmbo B 3
9789462873094 E-Economie Integraal vmbo B 4

Digitaal

Voor de digitale versie van de boeken maken we gebruik van het leerplatform Schooltas en A4l/W4L. In beide platformen is het mogelijk om zelf 'verrijkingen' toe te voegen (bijvoorbeeld eigen materiaal of filmpjes). Als leerlingen ook met Schooltas werken is het mogelijk om ingeleverde opdrachten en toetsen gelijk digitaal na te kijken.

Voor de digitale oefening is samen met het platform Drillster voor Economie Integraal vmbo een online-leeromgeving ontwikkeld waarin leerlingen adaptief en gepersonaliseerd kunnen oefenen met directe feedback en tips. Drillster is een slimme app die helpt om kennis te ontwikkelen, te borgen en te onderhouden. Een uniek algoritme legt de basis voor een gepersonaliseerd leerpad.

Het werkt als volgt:
1

Opdrachten via web en/of app

Hiermee wordt gemeten welke onderdelen van de leerstof al beheerst worden, en welke nog niet.
2

Feedback

Na het beantwoorden van vragen, wordt direct feedback gepresenteerd. Dit versterkt het leereffect.
3

Slimme herhaling

Het unieke algoritme bepaalt de volgorde en frequentie van de leerstof. Van opgaven die incorrect worden beantwoord, worden soortgelijke opgaven vaker herhaald dan elementen die wel correct worden beantwoord. Zo leer je makkelijker en onthoud je beter.
4

Kennis onderhouden

Het algoritme berekent hoe en wanneer kennis wegzakt als deze niet onderhouden wordt. Het is mogelijk om het systeem de leerling/student automatisch een bericht te laten sturen, net voordat belangrijke kennis dreigt weg te zakken. Zo is iedere leerling altijd optimaal voorbereid op een toets of examen.
Nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan gelijk contact met ons op.

Docentenmateriaal en -ondersteuning

Voor de docent is docentenmateriaal verkrijgbaar met digiboeken, uitwerkingen, eindtermenverantwoording, powerpoints, studielasturenoverzichten, toetsen, enz.

Daarnaast is een diversiteit aan aanvullend leerlingmateriaal in verband met vaardigheden. Onder meer onderzoeksopdrachten, ICT-opdrachten, voor GT per domein minimaal een bestand voor een sectorwerkstuk met daarin onder andere voorbeelden van onderzoeksopdrachten die aansluiten bij de inhoud van het domein. Voorbeelden van opdrachten met mondelinge presentaties, groepsopdrachten, enz.


Het docentenmateriaal (ook toegang tot de docentenpagina) is uitsluitend via ons aan te vragen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.